Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Εξαμήνου 2013-14

Πρόγραμμα Μαθημάτων για το Α’ Εξάμηνο 2013-14:
Ώρα Τετάρτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
11:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
12:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
13:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
14:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
15:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
16:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
17:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνική Δικτύωση
18:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνική Δικτύωση
19:00 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές Κοινωνική Δικτύωση
20:00 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ