Σπουδές Μερικής Φοίτησης (Part time) ΠΜΣ

Διαδικασία Σπουδών Μερικής Φοίτησης ΠΜΣ (part-time)

Από το ακαδ. έτος 2016-17 το ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intellegence” προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών μερικής φοίτησης (part-time).

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία μερικής φοίτησης θα πρέπει να επιλέγουν να παρακολουθήσουν μεταξύ μαθημάτων που διδάσκονται κατά τη διαδικασία πλήρους φοίτησης (full-time).

Η διαδικασία μερικής φοίτησης έχει ελάχιστη διάρκεια 5 εξαμήνων (4 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο ΜΔΕ) και μέγιστη 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (6 εξάμηνα μαθημάτων και 3 εξάμηνα ΜΔΕ).

Κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και να δηλώσουν την παρακολούθηση τουλάχιστον 2 μαθημάτων μεταξύ αυτών τα οποία διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο. Άνω όριο μαθημάτων ανά εξάμηνο αποτελεί το συνολικό πλήθος των μαθημάτων που διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο.

Κάθε έτος, οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επιλέξει και δηλώσει την παρακολούθηση τουλάχιστον 5 μαθημάτων συνολικά.

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τουλάχιστον των μαθημάτων:

  • Μ101 – Μεθοδολογίες Έρευνας
  • Μ102 – Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τη διαδικασία μερικής φοίτησης κατά την έναρξη των σπουδών τους.

Η πληρωμή των διδάκτρων (2000 ευρώ) θα γίνεται σε 3 δόσεις (1000-500-500 ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έναρξη των μαθημάτων, η δεύτερη δόση με την έναρξη του Β’ εξαμήνου του 1ου έτους και η τρίτη και τελευταία με την έναρξη του Β εξαμήνου του 2ου έτους.

Για την πιθανή επανάληψη παρακολούθησης κάποιου μαθήματος ισχύει ότι και για την διαδικασία πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ.