Εξ’ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας

Το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (info@iee.ihu.gr) μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020. Δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία στο χώρο της Γραμματείας για την κατάθεση των αιτήσεων. Η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος της εικονικής αίθουσας θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων. Η κατάθεση των Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων θα γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Κατεβάστε την αίτηση

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ