Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2019-20 – Διαδικασία αποδοχής θέσης φοίτησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται μέχρι την Δευτέρα 30/9/2019 (ώρα 14:00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν ότι (α) αποδέχονται την θέση φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών …

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το έτος 2019-20 μέχρι και τη Δευτέρα 16/9/2019 Ο Διευθυντής του προγράμματος Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ 2019-2020 (χωρίς δίδακτρα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή. Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών …

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 1 Ιουνίου 2020 έως 28 Αυγούστου 2020.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ