Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του καθηγητή Μ. Σαλαμπάση για μια έμμισθη θέση υποψήφιου διδάκτορα. === Σας στέλνω το job description/θέση υποψήφιου διδάκτορα για να δουλέψει μαζί μου στο αντικείμενο του federated innovation search (συνεπιβλέποντες θα είναι ο καθηγητής Κ. Διαμαντάρας και ο Prof. Allan Hanbury από το πολυτεχνείο της Βιέννης). Η θέση αφορά …

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2019-20 – Διαδικασία αποδοχής θέσης φοίτησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται μέχρι την Δευτέρα 30/9/2019 (ώρα 14:00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν ότι (α) αποδέχονται την θέση φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών …

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το έτος 2019-20 μέχρι και τη Δευτέρα 16/9/2019 Ο Διευθυντής του προγράμματος Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ 2019-2020 (χωρίς δίδακτρα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή. Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών …