Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ

  Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και επισυνάπτοντας το βιογραφικό σημείωμα τους και όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Επιπρόσθετα, στο συμπιεσμένο αρχείο μπορούν να συμπεριλάβουν λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, ερευνητικής δραστηριότητας και επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ή άλλα στοιχεία τα οποία θα συνέβαλλαν ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία των υποψηφίων. Η συστατική επιστολή μπορεί είτε να συμπεριληφθεί στο συμπιεσμένο αρχείο είτε να αποσταλεί εκ των υστέρων στη γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email (στο sec-msc@iee.ihu.gr) ή ταχυδρομικά.

  Το όνομα σας (απαραίτητο)

  Το επίθετο (απαραίτητο)

  Όνομα Πατέρα (απαραίτητο)

  Έτος γέννησης (απαραίτητο)

  Διεύθυνση κατοικίας (Οδός, αριθμός, πόλη/χωριό) (απαραίτητο)

  Τ.Κ. (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τμήμα και ίδρυμα βασικού τίτλου σπουδών (απαραίτητο)

  Ενδιαφέρομαι για μερική φοίτηση (part time) ΝαιΌχι

  Skip to content