Διδάσκοντες 2022-23

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Παναγιώτης Αδαμίδης adamidis@ihu.gr
Ευστάθιος Αντωνίου antoniou@ihu.gr
Αικατερίνη Ασδρέ asdre@ihu.gr
Κωνσταντίνος Γουλιάνας gouliana@ihu.gr
Δημήτριος Δέρβος dad@ihu.gr
Κωνσταντίνος Διαμαντάρας kdiamant@ihu.gr
Χρήστος Ηλιούδης iliou@ihu.gr
Ευκλείδης Κεραμόπουλος euclid@ihu.gr
Βασίλειος Κώστογλου vkostogl@ihu.gr
Στέφανος Ουγιάρογλου stoug@ihu.gr
Δημήτριος Παπακώστας dpapakos@ihu.gr
Μιχάλης Σαλαμπάσης (Διευθυντής ΠΜΣ) msa@ihu.gr
Αντώνης Σιδηρόπουλος asidirop@ihu.gr
Δημοσθένης Σταμάτης demos@ihu.gr
Περικλής Χατζημίσιος pchatzimisios@ihu.gr
Συνεργάτες και Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων
Ελβίρα Αρβανίτου
Μαρία Δρακάκη mdrakaki@ihu.gr
Βασίλης Κώτσιου
Λεωνιδας Καραμητόπουλος lkaramit@otenet.gr
Δημήτριος Μπαλτατζής d.baltatzis@ihu.edu.gr
Skip to content