Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Το ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών μερική φοίτησης.

Η ένταξη ενός φοιτητή σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης μπορεί να γίνει με αίτηση του και κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ. Οι φοιτητές οι οποίοι εντάσσονται στη διαδικασία μερικής φοίτησης θα πρέπει να επιλέγουν να παρακολουθήσουν μεταξύ μαθημάτων που διδάσκονται κατά τη διαδικασία πλήρους φοίτησης.

Η διαδικασία μερικής φοίτησης έχει ελάχιστη διάρκεια 5 εξαμήνων (4 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΜΔΕ) και μέγιστη 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (6 εξάμηνα μαθημάτων και 3 εξάμηνα ΜΔΕ). Κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και να δηλώσουν την παρακολούθηση τουλάχιστον 2 μαθημάτων μεταξύ αυτών τα οποία διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο. Άνω όριο μαθημάτων ανά εξάμηνο αποτελεί το συνολικό πλήθος των μαθημάτων που διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο, δηλ. 5 μαθήματα. Για την πιθανή επανάληψη παρακολούθησης κάποιου μαθήματος ισχύει ότι και για την διαδικασία πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ.

Κάθε έτος, οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επιλέξει και δηλώσει την παρακολούθηση τουλάχιστον 5 μαθημάτων συνολικά (50% των μαθημάτων).

Skip to content