Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Download (PDF, 26KB)

Ο αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης είναι διαθέσιμος στο αρχείο της αίτησης που στάλθηκε σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 6/8/2018 (ώρα 14:00) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr . Το προσυμπληρωμένο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης έχει σταλεί προσωπικά στον κάθε επιλεγέντα υποψήφιο με email. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης θεωρείται ότι υπάρχει άρνηση αποδοχής της θέσης και θα γίνει κλήση του επόμενου υποψηφίου από τη λίστα αναμονής με σειρά προτεραιότητας.

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας
Διευθυντής ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”

Skip to content