ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
«ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 119752/Ε5(ΦΕΚ 2802/17-10-2012) οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Web Intelligence).
Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://msc.it.teithe.gr
Το Τμήμα Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις και φακέλους υποψηφιότητας από τις 20 Μαΐου 2013.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι αιτήσεις επεξεργάζονται μετά την κατάθεση τους στη γραμματεία του τμήματος ακόμη και πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Οι θέσεις στο μεταπτυχιακό προσφέρονται μέχρι τον ανώτατο αριθμό των 30 συμμετεχόντων.

Ο Δ/ντής του ΠΜΣΕ
Δρ. Π. Αδαμίδης
Καθηγητής ΤΕΙ

Download (PDF, 372KB)

Skip to content