Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Εξαμήνου 2013-14

Πρόγραμμα Μαθημάτων για το Α’ Εξάμηνο 2013-14:
Ώρα Τετάρτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
11:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
12:00 Μεθοδολογίες Έρευνας
13:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
14:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
15:00 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
16:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
17:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνική Δικτύωση
18:00 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνική Δικτύωση
19:00 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές Κοινωνική Δικτύωση
20:00 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

 

Skip to content