Πρόγραμμα Μαθημάτων B’ Εξαμήνου 2013-14

Ακαδ. Έτος 2013-14 – B’ Εξάμηνο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

10:00-11:00

Μηχανική Μάθηση

11:00-12:00

Μηχανική Μάθηση

12:00-13:00

Μηχανική Μάθηση

13:00-14:00

Σημασιολογικός Ιστός

14:00-15:00

Σημασιολογικός Ιστός

15:00-16:00

Σημασιολογικός Ιστός

16:00-17:00

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

17:00-18:00

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

18:00-19:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

19:00-20:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

20:00-21:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ