Πρόγραμμα Μαθημάτων B’ Εξαμήνου 2013-14

Ακαδ. Έτος 2013-14 – B’ Εξάμηνο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

10:00-11:00

Μηχανική Μάθηση

11:00-12:00

Μηχανική Μάθηση

12:00-13:00

Μηχανική Μάθηση

13:00-14:00

Σημασιολογικός Ιστός

14:00-15:00

Σημασιολογικός Ιστός

15:00-16:00

Σημασιολογικός Ιστός

16:00-17:00

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

17:00-18:00

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

18:00-19:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

19:00-20:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας

Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες

20:00-21:00

Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας