Υποτροφίες 1ου κύκλου 2013-14

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την χορήγηση τριών υποτροφιών ύψους 500 ευρώ η κάθε μία, σε τρεις φοιτητές/φοιτήτριες που πρώτευσαν μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών του ΠΜΣ.

Οι υποτροφίες απονέμονται στους/στις παρακάτω:

ΜΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΟ: 8.13)

ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΜΟ: 7.71)

ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΟ: 7.71)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ