Υποτροφίες 1ου κύκλου 2013-14

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την χορήγηση τριών υποτροφιών ύψους 500 ευρώ η κάθε μία, σε τρεις φοιτητές/φοιτήτριες που πρώτευσαν μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών του ΠΜΣ.

Οι υποτροφίες απονέμονται στους/στις παρακάτω:

ΜΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΟ: 8.13)

ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΜΟ: 7.71)

ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΟ: 7.71)