Παράταση Προθεσμίας Υποβολής 2014-15

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence” παρατείνεται η προθεσμίς υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο κύκλο (ακδ. έτος 2014-15) μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ