Παράταση Προθεσμίας Υποβολής 2014-15

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence” παρατείνεται η προθεσμίς υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο κύκλο (ακδ. έτος 2014-15) μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.