Πρόγραμμα Μαθημάτων – Α’ Εξάμηνο 2014-15 – B’ Κύκλος

Ακαδ. Έτος 2014-15 – A’ Εξάμηνο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

10:00

Μεθοδολογίες Έρευνας

Περ. Χατζημίσιος,

Βασ. Κώστογλου,

Αθ. Ιωσηφίδης,

Μιχ. Σαλαμπάσης,

Παν. Σαρηγιαννίδης,

11:00

12:00

13:00

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Βασ. Βίτσας,

Παν. Φουληράς

Περ. Χατζημίσιος,

Παν. Σαρηγιαννίδης

14:00

15:00

16:00

Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρήστος Ηλιούδης,

Αλέξ. Παπανικολάου

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

17:00

Κοινωνική Δικτύωση

Κέρστιν Σιάκα,

Μιχ. Σαλαμπάσης

18:00

19:00

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

Αντ. Σιδηρόπουλος,

Μιχ. Σαλαμπάσης,

Παναγιώτης Σφέτσος

20:00