Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00-14:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής, θα γίνει δημόσια παρουσίαση/υποστήριξη των πρώτων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν.

Οι ΜΔΕ που θα παρουσιαστούν είναι (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, “Machine-to-Machine Communication: A heterogeneous Internet-of-Things testbed” (Επιβλέπων: Περικλής Χατζημίσιος)
2. ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, “Δημιουργία SPARQL endpoint για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙΘ” (Επιβλέπων: Ευκλείδης Κεραμόπουλος)
3. ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, “Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα” (Επιβλέπων: Δημήτρης Δέρβος)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ