Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00-14:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής, θα γίνει δημόσια παρουσίαση/υποστήριξη των πρώτων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν.

Οι ΜΔΕ που θα παρουσιαστούν είναι (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, “Machine-to-Machine Communication: A heterogeneous Internet-of-Things testbed” (Επιβλέπων: Περικλής Χατζημίσιος)
2. ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, “Δημιουργία SPARQL endpoint για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙΘ” (Επιβλέπων: Ευκλείδης Κεραμόπουλος)
3. ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, “Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα” (Επιβλέπων: Δημήτρης Δέρβος)