Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

Πρώτη Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του ΠΜΣ

“Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence”

7 Νοεμβρίου 2015

Download (PDF, 1.72MB)

Skip to content