Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

Πρώτη Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του ΠΜΣ

“Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence”

7 Νοεμβρίου 2015

Download (PDF, 1.72MB)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 20 Ιουνίου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε την πρόσκληση εδώ