Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών του εαρινου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28/6/2017 και είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Χρήστος Ηλιούδης