Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι ολοκληρωμένες ΜΔΕ Θα εξετασθούν την Τεταρτη 28/6/2017 από τις 9:00 – 14:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται παράλληλα σε δυο αίθουσες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Download (PDF, 74KB)

Skip to content