Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι ολοκληρωμένες ΜΔΕ Θα εξετασθούν την Τεταρτη 28/6/2017 από τις 9:00 – 14:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται παράλληλα σε δυο αίθουσες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Download (PDF, 74KB)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ