Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής οι παρουσιάσεις των ακόλουθων διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

  • Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε διαγωνισμούς Εικονικών Αγώνων ( FantasyGames)
  • Experimental analysis of an IEEE 802.15.4e Wireless Sensor Network

Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο

Skip to content