Σύμβουλοι καθηγητές μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανακοινώθηκαν οι σύμβουλοι καθηγητές των φοιτητών του 5ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ. Ο ρόλος του Συμβούλου καθηγητή είναι να συμβουλεύει και να κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΜΣ στην καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την φοίτησή τους. Παράλληλα, είναι στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στις σπουδές τους και αναζητά, σε συνεργασία με τα όργανα του ΠΜΣ, τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.

Καλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να επικοινωνούν  με το σύμβουλο τους για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Skip to content