Εκδήλωση με θέμα “Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας”

Υπό την αιγίδα του ΑΤΕΙ, Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική ομάδα «Επαυξημένης Πραγματικότητας –ARResΤ» διοργανώνουν την Τετάρτη 7/3/2018 στις 12:00 στο αμφιθέατρο του τμήματος εκδήλωση για τις «Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης

  • Θα γίνει παρουσίαση της ερευνητικής ομάδας ARResT του τμήματος
  • Θα υπογραφεί σύμφωνο ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών του ΑΤΕΙ και του Ολυμπιακού Μουσείου
  • Θα παρουσιασθεί διπλωματική εργασία του ΠΜΣ με τίτλο «Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση μνημείων με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας»

Skip to content