Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής οι παρουσιάσεις των ακόλουθων διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση αξιοθέατων και την παροχή ψηφιακών πληροφοριών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας”
  • MLPACK: Ευέλικτη βιβλιοθήκη Μηχανικής Μάθησης σε γλώσσα C++
  • Ανάλυση της συσχέτισης γονιδίων με τον καρκίνο του ήπατος χρησιμοποιώντας μεθόδους Μηχανικής Μάθησης
  • Ανάλυση συναισθήματος κριτικών προϊόντων με μεθόδους μηχανικής μάθησης σύμφωνα με τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους

Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο

 

Skip to content