Υποβολή αιτήσεων για ορκωμοσία του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Web intelligence)”

Η τελετή της καθομολόγησης του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Web intelligence)” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔιΠαΕ. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών να υποβάλλουν αίτηση για την ορκωμοσία από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στη θυρίδα της Γραμματείας και ώρες 12:00 μέχρι 14:00.
Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Αίτηση σε μορφή docx
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα
  • Βεβαίωση απο τη Βιβλιοθήκη της πανεπιστημιούπολης

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ

Skip to content