Εξ’ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας

Το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (info@iee.ihu.gr) μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020. Δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία στο χώρο της Γραμματείας για την κατάθεση των αιτήσεων. Η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος της εικονικής αίθουσας θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων. Η κατάθεση των Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων θα γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Κατεβάστε την αίτηση
Skip to content