Τελετή ορκωμοσίας

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί Τελετή ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του ΠΜΣ ‘Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου’ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο αμφιθέατρο ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’’ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε .  Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (sec-msc@iee.ihu.gr )   μέχρι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 (επισυνάπτεται η αίτηση ορκωμοσίας). Η κατάθεση των Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων σας  θα γίνει ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας .

Skip to content