Αιτήσεις για ορκωμοσία

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί Τελετή ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του ΠΜΣ ‘Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου’ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο αμφιθέατρο ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’’ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (sec-msc@iee.ihu.gr)   μέχρι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023. Η κατάθεση των Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων σας  θα γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Skip to content