Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα σας!

Ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης σας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.

Στο email που δηλώσατε θα βρείτε αντίγραφο της αίτησης σας σε pdf. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό της συνέντευξης. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε για το πρόγραμμα.

Skip to content