Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα σας!

Ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης σας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.

Στο email που δηλώσατε θα βρείτε την αίτηση σας σε pdf. Παρακαλώ υποβάλετε την μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα συμπιεσμένο αρχείο) στη γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email στη διεύθυνση: sec-msc@it.teithe.gr