Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα σας!

Ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης σας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.

Στο email που δηλώσατε θα βρείτε αντίγραφο της αίτησης σας σε pdf. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό της συνέντευξης. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε για το πρόγραμμα.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ