Δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ.