Δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ