Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για το Ακαδ. Έτος 2018-19

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Download (PDF, 26KB)

Ο αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης είναι διαθέσιμος στο αρχείο της αίτησης που στάλθηκε σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 6/8/2018 (ώρα 14:00) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr . Το προσυμπληρωμένο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης έχει σταλεί προσωπικά στον κάθε επιλεγέντα υποψήφιο με email. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης θεωρείται ότι υπάρχει άρνηση αποδοχής της θέσης και θα γίνει κλήση του επόμενου υποψηφίου από τη λίστα αναμονής με σειρά προτεραιότητας.

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας
Διευθυντής ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 22 Ιουνίου 2021 έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ