Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ο Δρ Man Wai Mak από το Hong Kong Polytechnic University έδωσε προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Representation Learning for ECG and Speaker Recogntion”

Στο τέλος της ομιλίας, ο Δρ. Man Wai Mak παρουσίασε το πρόγραμμα PhD fellowship το οποίο χρηματοδοτεί την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αμοιβή στο Χονκγκ Κονγκ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αποφοίτους που έχουν ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα και άριστο βαθμό πτυχίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις τελευταίες διαφάνειες της παρουσίασης του Δρ. Man Wai Mak

Το αρχείο της παρουσίασης του Δρ. Man Wai Mak είναι διαθέσιμο εδώ

Skip to content