Ομιλία του Δρ. Man Wai Mak με τίτλο “Representation Learning for ECG and Speaker Recogntion”

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ο Δρ Man Wai Mak από το Hong Kong Polytechnic University έδωσε προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Representation Learning for ECG and Speaker Recogntion”

Στο τέλος της ομιλίας, ο Δρ. Man Wai Mak παρουσίασε το πρόγραμμα PhD fellowship το οποίο χρηματοδοτεί την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αμοιβή στο Χονκγκ Κονγκ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αποφοίτους που έχουν ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα και άριστο βαθμό πτυχίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις τελευταίες διαφάνειες της παρουσίασης του Δρ. Man Wai Mak

Το αρχείο της παρουσίασης του Δρ. Man Wai Mak είναι διαθέσιμο εδώ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή έως 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ