Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” παρατείνεται έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022. Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Ιούνιος 2022)

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2022 θα γίνουν δια ζώσης το Σάββατο 2/7/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι παρουσιάσεις διαρκούν 35 λεπτά και υπάρχουν 5 λεπτά για ερωτήσεις.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ “ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και …

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μάρτιος 2022)

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών περιόδου Μαρτίου 2022 θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom (εικονική αίοθυσα R5) το Σάββατο 5/3/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι παρουσιάσεις διαρκούν 30 λεπτά και υπάρχουν 5 λεπτά για ερωτήσεις.

Skip to content