Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2015-2016

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00-14:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής, θα γίνει δημόσια παρουσίαση/υποστήριξη των πρώτων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν.

Τελετή Υποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2014-15

Η τελετή υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 2ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ θα γίνει Τετάρτη 1/10/2014 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής 2014-15

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence” παρατείνεται η προθεσμίς υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο κύκλο (ακδ. έτος 2014-15) μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Υποτροφίες 1ου κύκλου 2013-14

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την χορήγηση τριών υποτροφιών ύψους 500 ευρώ η κάθε μία, σε τρεις φοιτητές/φοιτήτριες που πρώτευσαν μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών του ΠΜΣ.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 20 Ιουνίου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε την πρόσκληση εδώ