Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2015-2016

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Παρουσίαση/Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00-14:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής, θα γίνει δημόσια παρουσίαση/υποστήριξη των πρώτων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν.

Τελετή Υποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2014-15

Η τελετή υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 2ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ θα γίνει Τετάρτη 1/10/2014 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος.

Skip to content