Τελετή Υποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Τελετή Υποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η τελετή υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ θα γίνει Τετάρτη 2/10/2013 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος. Π. Αδαμίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Skip to content